CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej
  • images/slider/01.png
  • images/slider/1.png
  • images/slider/2.png
  • images/slider/3.png
  • images/slider/4.png
  • images/slider/5.png
  • images/slider/6.png
  • images/slider/7.png
  • images/slider/8.png
  • images/slider/9.png

KOMUNIKAT

Utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza.
Osoby narażone na ryzyko, w szczególności osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Zachęcamy do śledzenia informacji na temat jakości powietrza na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz m.st. Warszawy.


 

Dom powstał w 1970 roku. Jest jednostką publiczną prowadzoną przez Prezydenta m. st. Warszawy. Usytuowany jest w Dzielnicy Wawer nieopodal Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka na zalesionej działce w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zapewnia to jego mieszkańcom spokój, poczucie bezpieczeństwa, ochronę prywatności, wypoczynek i relaks. Budynek jest parterowy w kształcie podkowy, pozbawiony barier architektonicznych w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podopieczni przebywają w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych zorganizowanych w formie oddziałów opiekuńczo – terapeutycznych.

Placówka dysponuje 95 miejscami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.

Jednostka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających.

Proponowane przez Dom różne formy terapii i rehabilitacji uwzględniają realne możliwości podopiecznych i mają na celu umożliwianie im osiągania jak najwyższego stopnia samodzielności. Prowadzona w ten sposób terapia ma na celu tworzenie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, stabilizację emocjonalną oraz wzmacnianie więzi w grupie.

Pensjonariusze mają do dyspozycji gabinet zabiegowy z opieką medyczną ( internistyczną, neurologiczną i psychiatryczną) , pomieszczenia dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, gabinet psychologiczny, sale rehabilitacyjne bardzo dobrze wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny oraz salę doświadczania świat, w której prowadzona jest wielozmysłowa terapia.

Dzieci w wieku szkolnym mogą na miejscu w szkole kontynuować edukację szkolną. Osoby powyżej 16 r. ż. mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dom tętni życiem przez cały rok. Organizowane są imprezy okolicznościowe z udziałem rodzin oraz zapraszanych gości. Spotkania mają ogromny wpływ na umacnianie więzi rodzinnych oraz integrację