Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej powstał w 1970 roku. Mieści się w budynku parterowym, pozbawionym barier architektonicznych, w pełni przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy przebywają w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, zorganizowanych w formie oddziałów opiekuńczo – terapeutycznych.

Placówka dysponuje 100 miejscami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających.

Proponowane przez Dom różne formy terapii i rehabilitacji uwzględniają realne możliwości podopiecznych i mają na celu umożliwianie im osiągania jak najwyższego stopnia samodzielności. Prowadzona w ten sposób terapia ma na celu tworzenie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, stabilizację emocjonalną oraz wzmacnianie więzi w grupie.

Mieszkańcy mają do dyspozycji gabinet zabiegowy z opieką medyczną ( internistyczną, neurologiczną i psychiatryczną), pomieszczenia dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, gabinet psychologiczny, sale rehabilitacyjne bardzo dobrze wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny oraz salę doświadczania świat, w której prowadzona jest wielozmysłowa terapia.

Dom tętni życiem przez cały rok. Organizowane są imprezy okolicznościowe z udziałem rodzin oraz zapraszanych gości. Spotkania mają ogromny wpływ na umacnianie więzi rodzinnych oraz integrację.

Szczegółowo zasady pobytu w Domu Pomocy Społecznej przedstawia Regulamin