Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz uczestnicy Domu biorą udział w projekcie

„ Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie”. Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektywa na rynku pracy.

Grupa 18 osób w sierpni i wrześniu wzięła udział w kursie ogrodniczym. Po jego ukończeniu uczestniczy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego.