W połowie listopada zakończył się kolejny etap szkolenia zawodowego w którym wzięli udział uczestnicy WTZ w ramach Projektu „Wsparcie – Aktywizacja – Włączenie”mającego na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Grupa 10 osób uczestniczyła w szkoleniu biurowym uzyskując zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający ukończenie Kursu Biurowego zorganizowanego przez NOVA Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Warszawie.