W grudniu nasz zespół muzyczny „Będzie Głośno” wziął udział w XXII Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR2017”. Przegląd odbywa się na terenie APS w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej. Przegląd  ma na celu pozytywną integrację pomiędzy społecznością placówek, studentami oraz kadrą naukową