W grudniu prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach prowadzonej terapii były prezentowane i sprzedawane na kiermaszach: w Stołecznym Ratuszu  przy Placu Bankowym 3/5, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 48, w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 oraz w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 4. 
Jak zawsze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.