6 marca w naszym Domu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w pracowni wielobranżowej odbyło się szkolenie dla terapeutów z Domów Pomocy Społecznej m. st. Warszawy w ramach realizowania standardów: Wymiana wiedzy i doświadczeń jako element wsparcia personelu DPS/ przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu DPS.

Temat szkolenia: Różne formy terapii stosowane w pracy z mieszkańcami DPS, z ukierunkowaniem na praktyczne wykorzystanie filcu: ozdoby, biżuteria, akcesoria.

Każdy z uczestników wykonał własnoręcznie w trakcie szkolenia element ozdobny techniką filcowania na mokro,  oraz koszyk wielkanocny z filcu ozdabiając go.