Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

 

Lider Projektu: 

Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Realizatorzy projektu: 

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa",

Dom Pomocy Społecznej "Chemik",

Dom Pomocy Społecznej "Leśny",

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa",

Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".

Projekt realizowany jest we współpracy z 7 ośrodkami pomocy społecznej:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Opis projektu

Cel główny projektu: 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług dla 84 osób niesamodzielnych, mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu wysokiej jakości usług opiekuńczych (dla 70 osób) oraz usług w formie mieszkań wspomaganych (5 mieszkań dla 14 osób).

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 84 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,

usługi opiekuńcze dla 70 Uczestników Projektu,

usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 14 Uczestników Projektu.

 

Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

 

Kontakt z koordynatorem projektu: 
p. Małgorzata Borys-Dziedzic
tel. 22 443 14 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z założeniami Projekt jest trwały przez 2 lata od dnia jego zakończenia tj. do dnia 30.06.2022 roku. Kontynuacja Projektu polega na świadczeniu usług w dwóch mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych dla co najmniej 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie.