Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku powyżej 30 000 Euro

 

Zamówienia publiczne: 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi społeczne:
"Świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Warszawie w 2020 r. : data zamieszczenia: 11.12.2019"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi społeczne: 
"Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie data zamieszczenia 2.12.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi społeczne: 
"Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie data zamieszczenia 12.04.2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną
na świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie         

 

Świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie w 2019 r.