Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

 

Zamówienia publiczne: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu dwóch łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu dwóch łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej na Remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi społeczne:

 

 

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie

 

"Świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie w 2021 r. Data zamieszczenia: 16.12.2020 r."

 

"Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie, data zamieszczenia: 15.12.2020 r."

 

 

ARCHIWUM:


"Świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Warszawie w 2020 r. : data zamieszczenia: 11.12.2019"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi społeczne: 
"Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie data zamieszczenia 2.12.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi społeczne: 
"Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie data zamieszczenia 12.04.2019

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę społeczną
na świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie         

 

Świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie w 2019 r.