O nas

Dom powstał w 1970 roku. Jest jednostką publiczną prowadzoną przez Prezydenta m. st. Warszawy. Usytuowany jest w Dzielnicy Wawer nieopodal Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka na zalesionej działce w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zapewnia to jego mieszkańcom spokój, poczucie bezpieczeństwa, ochronę prywatności, wypoczynek i relaks. Budynek jest parterowy w kształcie podkowy, pozbawiony barier architektonicznych w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podopieczni przebywają w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych zorganizowanych w formie oddziałów opiekuńczo – terapeutycznych.

Placówka dysponuje 100 miejscami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.

Jednostka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających.

Proponowane przez Dom różne formy terapii i rehabilitacji uwzględniają realne możliwości podopiecznych i mają na celu umożliwianie im osiągania jak najwyższego stopnia samodzielności. Prowadzona w ten sposób terapia ma na celu tworzenie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, stabilizację emocjonalną oraz wzmacnianie więzi w grupie.

Pensjonariusze mają do dyspozycji gabinet zabiegowy z opieką medyczną ( internistyczną, neurologiczną i psychiatryczną) , pomieszczenia dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, gabinet psychologiczny, sale rehabilitacyjne bardzo dobrze wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny oraz salę doświadczania świat, w której prowadzona jest wielozmysłowa terapia.

Dzieci w wieku szkolnym mogą na miejscu w szkole kontynuować edukację szkolną. Osoby powyżej 16 r. ż. mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dom tętni życiem przez cały rok. Organizowane są imprezy okolicznościowe z udziałem rodzin oraz zapraszanych gości. Spotkania mają ogromny wpływ na umacnianie więzi rodzinnych oraz integrację.