Ośrodek Opieki Wytchnieniowej

Ośrodek Opieki Wytchnieniowej to nowa forma wsparcia, powstała na przełomie 2022/2023 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla 15 osób niepełnosprawnych. Mieści się w nowo pozyskanych pomieszczeniach usytuowanych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej. Celem ośrodka jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi), w zastępstwie za opiekuna faktycznego, w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.

Świadczone usługi mają formę czasową i mogą odbywać się w ciągu dnia w godzinach 7.00-19.00 lub całodobowo w okresie do 14 dni.

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie zgłoszenia się osoby zainteresowanej i jej zakwalifikowania przez Dyrektora Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”.

Szczegółowo zasady funkcjonowania Ośrodka przedstawia Regulamin

Załączniki do regulaminu:

docxWniosek o przyznanie usług opieki wytchnieniowej.doc