Projekty - Dom Pomocy Społecznej

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego pomoc rzeczowa - oczyszczacze powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A. wraz z kartridżami. Jednostkowa wartość oczyszczacza to kwota 8 730,29 złotych brutto a Kartridża Electronica ITEL S.A. 350,80 zł.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Miasto stołeczne Warszawa, prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Miasto Stołeczne Warszawa prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” współrealizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony