Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od kwietnia do grudnia 2023

flaga polski i godło polski

Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim dotację celową ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od kwietnia do grudnia 2023.

Kwota dotacji dla CWS „Na Przedwiośniu”: 567.813 zł