Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Lider Projektu: 

Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Realizatorzy projektu: 

 • Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa",
 • Dom Pomocy Społecznej "Chemik",
 • Dom Pomocy Społecznej "Leśny",
 • Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa",
 • Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".

Projekt realizowany jest we współpracy z 7 ośrodkami pomocy społecznej:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Opis projektu

Cel główny projektu: 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług dla 84 osób niesamodzielnych, mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu wysokiej jakości usług opiekuńczych (dla 70 osób) oraz usług w formie mieszkań wspomaganych (5 mieszkań dla 14 osób).

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 84 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,

usługi opiekuńcze dla 70 Uczestników Projektu,

usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 14 Uczestników Projektu.

Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

Kontakt z koordynatorem projektu: 
p. Małgorzata Borys-Dziedzic
tel. 22 443 14 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z założeniami Projekt jest trwały przez 2 lata od dnia jego zakończenia tj. do dnia 30.06.2022 roku. Kontynuacja Projektu polega na świadczeniu usług w dwóch mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych dla co najmniej 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie.