Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Miasto Stołeczne Warszawa prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” współrealizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 43.894,00 zł