Wolontariat

Wolontariat EVS

W tym roku po raz kolejny gościmy w naszej placówce zagranicznych wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS). Do tej pory swoje projekty w Ośrodku zrealizowało 14 wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii oraz Rosji.

Pobyt zagranicznych wolontariuszy w naszym Ośrodku koordynuje Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu z Warszawy (www.spw.info.pl). 

Co to jest Wolontariat Europejski (EVS)? 

Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to Akcja 2 programu „Młodzież w Działaniu” (Youth in Action), stworzonego i finansowanego przez Komisję Europejską. EVS powstał z myślą o tym,  by kształtować w młodych ludziach postawę solidarności, promować ideę tolerancji dla różnorodności kulturowej i umacniać w ten sposób spójność społeczną w Unii Europejskiej.

Osiągniecie tych założeń realizowane jest poprzez umożliwienie młodzieży podjęcia pracy w charakterze wolontariusza poza granicami rodzinnego kraju. Praca ta może dotyczyć wielu różnorodnych dziedzin począwszy od  zajęć z dziećmi, opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, aż po działania na rzecz walki z rasizmem, ochrony dziedzictwa kulturowego czy środowiska naturalnego.

W ramach EVS osoby w wieku od 18. do 30. roku życia mogą spędzić za granicą okres od 2 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Działania wolontariusza nie zastępują pracy zarobkowej i nie mogą być traktowane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”  w Warszawie jest akredytowaną Organizacją Goszczącą w ramach Akcji 2 Programu Wspólnotowego „Młodzież w Działaniu” i jest uprawniony do przyjmowania zagranicznych wolontariuszy w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS).  

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”